วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2552

การ Overclock คือ?


คลิกดูภาพขนาดใหญ่      การ Overclock คือ การทำให้อุปกรณ์ต่างๆทำงานที่ความเร็วสูงกว่ามาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การทำงานเต็มประสิทธิภาพเท่านั้น แต่การ Overclock อาจจะกระทำกับ CPU, Ram, การ์ดจอ, บัสสำหรับรับ-ส่งข้อมูล ซึ่งอาจจะทำเฉพาะบางส่วนหรือทั้งหมดรวมกันก็ได้ โดยการเร่งความเร็วให้สูงขึ้นนี้อาจจะต้องทำร่วมกันกับการเพิ่มแรงดันไฟฟ้า เพื่อเพิ่มความเร็วให้มากยิ่งขึ้นไปอีกด้วย และสิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุดในการ Overclock ก็คือ ความร้อนที่จะเกิดมากขึ้น และทำให้อุปกรณ์เหล่านั้นอาจจะต้องทำงานที่อุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งเสี่ยงต่อความเสียหาย หรือทำให้อายุการใช้งานสั้นลง ดังนั้นการ Overclock จึงควรจะกระทำควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบระบายความร้อนให้ดีขึ้นด้วยครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น