วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2552

การเพิ่มโฟล์เดอร์ที่ใช้บ่อยเอาไว้ที่ Taskbar

เมื่อท่านต้องการให้โฟล์เดอร์ที่ท่านใช้งานบ่อยๆ เอาไว้ที่ทาสก์บาร์ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน ไม่ต้องคอยเปิด
My computer ท่านสามารถทำได้ดังนี้ครับ

1. ให้ท่านคลิกขวาตรงพื้นที่ว่างบนทาสก์บาร์ แล้วเลือกที่ Toolbar > New toolbar..
2. ท่านสามารถคลิกเลือกโฟล์เดอร์ที่ท่านต้องการจากหน้าต่าง New toolbar ในตัวอย่างผมได้เลือกเป็น โฟลเดอร์
Smiletips แล้วคลิกที่ OK เท่านี้ท่านก็จะได้โฟล์เดอร์ที่ทาสก์บาร์แล้วล่ะครับ เมื่อท่านต้องการใช้ข้อมูลที่อยู่ใน
โฟลเดอร์ท่านก็คลิกที่ลูกศรที่อยู่หลังโฟลเดอร์ของท่านข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในโฟลเดอร์ก็จะขึ้นมาให้ท่านเห็นแล้วครับ

3. เมื่อท่านต้องการลบโฟล์เดอร์ที่ท่านทำไว้ ท่านก็คลืกขวาตรงพื้นที่ว่างบน Taskbar แล้วคลิกยกเลิกเครื่องหมายถูกหน้า
ชื่อโฟลเดอร์ของท่าน ชื่อโฟลเดอร์นั้นก็จะหายจากทาสก์บาร์แล้วล่ะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น