วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2552

วิธีการเลืกการแสดงผลเมนูแบบ Start Menu และ Classic

วิธีการนี้จะสามารถทำได้เมื่อท่านเลือกการแสดงแบบ Start menu เ่ท่านั้น วิธีการก็ง่ายๆครับ
1. ให้ท่านทำการเลือการแสดงผลเป็นแบบ Start menu ก่อนครับ โดยคลิกขวาตรงพื้นที่ว่างบนทาสก์บาร์ เลือก Properties เลือกแท็บStartmenu จะมีบัตตันให้เลือกเป็น 2ชนิดคือ แบบ Start menu และ classic
ท่านสามารถเลือกคลิกดูได้ โดยจะมีตัวอย่างแสดงให้ดูด้วย แต่การใช้งานของแต่ละรูปแบบก็จะแตกต่างกันออกไป
ท่านก็สามารถเลือกใช้ได้ตามความ ถนัดของท่าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น