วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2552

การกำหนดการ Log on แบบ win 2000 ใน Winxp

การล็อกออนในหน้าจอ welcome ของ Win2000 ทำให้เกิดการเดา Password ได้ยาก
และไม่เหมือนกับหน้าตาของ winxp ที่มีรายชื่อ Account ต่างๆปรากฎอยู่ซึ่งง่ายต่อการ
เข้าใช้งานวิธีการเปลี่ยนก็เริ่มด้วยการเข้าไปที่ Control panel > User Account จากนั้ัน
คลิกที่ Change the way user log on or off แล้วให้คลิกยกเลิกเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ
Use the welcome screen แล้วคลิก OK ท่านก็จะได้หน้าจอ log on แบบ win2000 ล่ะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น