วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2552

การกำหนดเสียงให้เหตุการณ์ต่างๆใน Windows xp

ท่านคงเคยได้ยินเสียงดนตรีที่ดังขึ้นเมื่อท่านทำการเปิดหรือปิดเครื่อง เสียงนั้นเป็นเสียงที่วินโดวส์
ได้กำหนดเอาไว้ ท่านก็สามาถกำหนดเสียงให้เหตุการณ์ต่างๆที่ท่านได้ทำงานอยู่ได้ด้วยตัวเองครับ
เริ่มกัน เลยนะครับ
1. ให้ท่านเปิดหน้าต่างของ Control Panel ขึ้นมานะครับ
2. เลือกที่หัวข้อ Sound and Audio devices
3. คลิกที่แท็บ Sound แล้วให้ท่านคลิกเลือกเหตุการณ์ที่ท่านต้องการมีเสียงที่กรอบ Program events ดังตัวอย่าี่งผมได้
เลือก เหตุการณ์เป็น Open program
4. เลือกเสียงที่ต้องการที่กรอบ Sound โดยให้คลิกที่ลูกศรเพื่อเลือกชนิดของเสียง ท่านสามารถทดสอบเสียงต่างๆได้โดย
คลิกที่รูป ที่อยู่ถัดจากกรอบ Sound เมื่อท่านได้เสียงที่ต้องการแล้วให้คลิก OK เ่ท่านี้ท่านก็จะได้เสียงให้กับ
เหตุการณ์นั้นๆแล้วล่ะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น