วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2552

การรวมกันและแยกกันอยู่บน Taskbar(winXP)

วิธีการเล็กๆน้อยๆที่ำทำให้โปรแกรมเดียวกันแต่เปิดเอาใว้หลายๆหน้าให้อยู่รวมกันหรือ
แยกกันอยู่ได้บน Taskbar ก็มีส่วนให้ท่านทำงานได้คล่องขึ้นเหมือนกันนะครับ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ครับ
1. ในการเปิดโปรแกรมเดียวกันแต่ต้องเปิดพร้อมกันไว้หลายๆหน้า อย่างเช่น โปรแกรม Internet explorer นั้น
ท่านจะเห็นว่ามันจะถูกรวมกันเป็นปุ่มเดียวตรงทาสก์บาร์แล้วจะมีตัวเลขกำกับจำนวนหน้าที่เปิดเอาไว้ ตัวอย่างเช่น
เมื่อท่านได้เปิด IE เอาไว้จำนวน7 หน้า ท่านก็จะเห็นว่าตรงทาสก์บาร์มีเพียงปุ่มเดียว แต่รวมเป็นโปรแกรม IE
เอาไว้ทั้งหมด เมื่อท่านคลิกเมาส์ที่ปุ่มนี้ก็จะปรากฎรายชื่อขึ้นทั้งหมด 7 รายการที่ท่านได้เปิดไว้ ซึ่งเป็นเมนูที่
winXP ได้กำหนดให้เป็นอย่งนี้ตั้งแต่แรก บางที่การที่มันต้องรวมกันอย่างนี้ก็เป็นการยุ่งยากที่จะทำให้เราไ้ด้ดูว่า
เราได้เปิดโปรแกรมในหน้าที่ชื่อว่าอะไดรไว้บ้าง แล้วเราจะทำไงดีล่ะที่จะให้มันได้แยกกัน
2. วิธีการที่จะทำให้มันได้แยกกันอย่างที่เราได้ตั้งใจไว้ให้ท่านทำตามขั้นตอนดังนี้
2.1 ให้ท่านคลิกขวาบนที่ว่างของ Taskbar เลือก properties
2.2 คลิกเลือกแท็บ taskbar แล้วคลิกยกเลิกเช็กบ็อกซ์ Goup similar Taskbar Button จากนั้นก็คลิก OK.
3. ให้ท่านลองสังเกตุผลลัพธ์ที่ได้ จะเห็นว่าตรงโปรแกรมที่เคยรวมกันอยู่ก็จะแยกเรียงกันอยู่บนทาสก์บาร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น