วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2552

ท่านรู้จักหน่วยความจำเสมือน(Virtual Memory)หรือไม่

โดยทั่วไปแล้วซอร์ฟแวร์จะใช้หน่วยความจำที่เรียกว่า RAM ในการทำงาน แต่ไม่ใช่ว่าซอร์ฟแวร์ทุกตัวจะ
สามารถ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือระบบจะมี RAM ให้ใช้มากพอตามความต้องการ เมื่อท่านมีขนาดของ RAM
น้อยและเมื่อระบบใช้งานจนหมดก็จะหันมานำเอา virtual memory ไปใช้เพื่อให้เพียงพอกับการทำงานของซอร์แวร์นั้นๆ
ซึ่ง Virtual Memory นี้จะถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ของฮาร์ดดิสก์ในรูปของไฟล์ที่มีลักษณะพิเศษ โดยที่แอพพลิเคชั่นและระบบ
จะมองเห็น Virtual memory เป็นหน่วยความจะปกติื เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่ใช่ว่าท่านจะสามารถตั้งค่า ความจำเสมือน ให้มาก
แล้วการ ทำงานต่างๆจะเป็นไปได้ด้วยดีเนื่องจากการตั้งค่าให้กับความจำเสมือนต้องคำนึงถึงพื้ันที่การใช้งานของฮาร์ดดิสก
์ของท่าน และระบบปฏิบัติการของท่านด้วย อย่างเช่น Win 98 ท่านสามารถตั้งค่าสุงสุดให้ได้ไม่เกิน 2.5 เท่าของหน่วยความจำ
RAM ที่ท่านมีอยู่ แต่ถ้าเป็น Win2K หรือ Win XP ท่านสามารถตั้งค่าให้มากเท่าที่พื้นฮาร์ดดิสก์ของท่านจะอำนวย
จึงเป็นการดีเมื่อท่านมีขนาด RAM น้อยแต่ท่านสามารถตั้งค่าของ ความจำเสมือนให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน
ของท่านได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น