วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2552

จะทำอย่างไรเมื่อเปิดโปรแกรมแล้วขึ้นมาเต็มหน้าจอบ้าง ไม่เต็มหน้าจอบ้าง

ท่านเคยเจอเหตุการณ์เช่นนี้หรือเปล่าครับ เมื่อท่านเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วบางครั้งก็ขึ้นเต็มหน้าจอ
แต่บางครั้งที่เปิดขึ้นมาแล้วกลับไม่เต็มหน้าจอ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจาก Windows จะจำขนาดของ
หน้าจอสุดท้ายเอาไว้ตอนที่ท่านทำการปิดโปรแกรม ถ้าหากว่าท่านทำการปิดโปรแกรมตอนที่เต็ม
หน้าจอ ตอนที่ท่านเปิดโปรแกรมขึ้นมาก็จะขึ้นเต็มหน้าจอ แต่ถ้าท่านปิดตอนที่ท่านย่อขนาดหน้าจอ
เมื่อท่านเปิดโปรแกรมนั้นขึ้นมาอีกครั้งขนาดก็จะเท่ากับขนาดที่ทำการย่อเอาไว้ครับ แต่ผมมีวิธี
ที่จะทำให้เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วเต็มหน้าจอทุกครั้งไ้ด้ดังนี้ครับ
1. ให้คลิกขวาที่ช็อตคัตโปรแกรมที่ต้องการ
2. เลือกคำสั่ง Properties
3. คลิกเลือกแท็บ Shortcut
4. ให้ดูที่ไดอะล็อกบ็อกซ์ Run ให้คลิกที่ดรอปดาวน์สิสต์บ็อกซ์ แล้วเลือกเป็น Maximized

5. คลิกที่ Apply > OK ต่อไปเมื่อท่านเปิดโปรแกรมนี้ก็จะขึ้นเต็มจอตลอดแล้วครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น