วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2552

เทคโนโลยี NCQ หรือ Native Command Queuing


คลิกดูภาพขนาดใหญ่      NCQ เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ฮาร์ดดิสต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยความสามารถของกระบวนการจัดลำดับในการอ่านและเขียนข้อมูลเอง เพื่อให้ฮาร์ดดิสต์มีความเร็วและมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด (จากรูป) จะเห็นว่าหากมีข้อมูลชุดเดียวกันคือ 1, 2, 3 และ 4 กระจัดกระจายอยู่เต็มฮาร์ดดิสต์ทั่วไปหมด ถ้าไม่มีเทคโนโลยี NCQ การเข้าถึงชุดข้อมูลเดียวกันให้ครบคือ 4, 3, 2 และ 1 อาจต้องหมุนแผ่นจานกว่า 2 รอบ จึงทำให้เกิดความล่าช้า แต่ถ้ามีเทคโนโลยี NCQ แล้ว กระบวนการทำงานจะมองว่าหากข้อมูลเหล่านั้นเป็นชุดเดียวกัน ก็จะจัดลำดับข้อมูลใหม่ โดยยึดจุดที่อยู่ใกล้กันเอาไว้ก่อนเป็นหลัก ทำให้การเข้าถึงชุดข้อมูลเดียวกันให้ครบคือ 4, 3, 2 และ 1 เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการหมุนแผ่นจานเพียง 1 รอบเท่านั้น สำหรับเทคโนโลยี NCQ นี้จะมีอยู่ในฮาร์ดดิสต์แบบ SATA-II ซึ่งถ้าหากเราจะเปิดใช้งาน จำเป็นต้องใช้ชิพเซ็ตบนเมนบอร์ดรุ่นที่สนับสนุน NCQ นี้ด้วยเช่น ICH7 ของ Intel ขึ้นไปเป็นต้น นอกจากนี้เรายังต้องเข้าไปกำหนดโหมดการทำงานให้กับตัวควบคุม SATA หรือ SATA Controller ใน Bios ให้เป็น AHCI ด้วย ซึ่ง Windows XP จะไม่สนับสนุน NCQ นี้ ทำให้ในระหว่างการติดตั้ง Windows จำเป็นต้องกดปุ่ม F6 เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งไดร์เวอร์จากแผ่น Floppy Disk ที่เราสร้างขึ้นมา เพื่อให้ Windows รู้จักตัวควบคุม SATA ที่ทำงานในโหมด AHCI นี้เสียก่อน จากนั้นจึงจะสามารถติดตั้ง Windows ต่อไปได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น