วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2552

กำหนดให้มีการปิดหน้าจอโดยอัตโนมัติ

กรณีนี้เป็นการพักหน้าจอโดยไม่ใช้ Screen sarver เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน โดย
หน้าจอของท่านก็ทำการปิดเอง เมื่อมีการพักการใช้งานชั่วขณะหนึ่งโดยที่ท่านสามารถ
กำหนดได้ว่าจะให้ปิดได้เมื่อไหร่ มีวิธีการแบบนี้ครับ
1. ให้คลิกขวาบนพื้นที่ว่างของหน้า Desktop เลือก Properties
2. เมื่อท่านอยู่บนหน้าต่าง Display Properties แล้วให้คลิกเลือกแท็บ Screen saver
3. ให้คลิกที่ปุ่ม Power ที่อยู่ด้านล่างสุดของตารางซึ่งจะอยู่ในส่วนของ Mornitor power4. จะปรากฏหน้าต่างของ Power option properties ขึ้นมาให้ท่านเลือกที่แท็บ Power schemes
ในกรอบของ Setting for home / Office desk power schemes ให้ท่านเลือกคลิกที่ลูกศรที่อยู่
ท้าตารางตรงหัวข้อ Turn off mornitor : ซึงโดยปกติแล้วตรงตารางนี้จะเซ็ตค่ามาเป็น Never ท่านก็
สามารถเลือกได้ตามความต้องการของท่านว่าจะให้ปิดหน้าจอเมื่อไม่มีความเคลื่อนไหวบนหน้าจอแล้ว
กี่นาทีหรือกีชั่วโมง ก็คือการทำงานของ Option นี้จะทำการปิดหน้าจอเมื่อท่านไม่มีการทำงานบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์แล้วครบตามเวลาที่กำหนดไว้ แต่เมื่อท่านต้องทำงานต่อท่านก็เพียงขยับเมาส์หรือกดคีย์ใดๆ
หน้จอก็จะเปิดขึ้นให้ท่านได้ทำงานต่อแล้วละ่ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น