วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2552

การแสดงหน้าจอของโปรแกรมพร้อมกันหลายโปรแกรม

ท่านเคยเปิดหน้าเว็บไซต์พร้อมกันสัก 2 หรือ 3 เว็บหรือเปล่าครับ เมื่อท่านต้องรอว่าเว็บใดที่ Run
เสร็จก่อนก็จะเข้าใช้ก่อนเมื่อท่านเปิดหน้าเว็บ 1 เว็บ อีก 2 เว็บท่านก็จะไม่เห็นเพราะวินโดวส์จะแสดง
ให้เห็นทีละหน้า แล้วท่านต้องมาคอยคลิกที่ Taskbar เพื่อเปลี่ยนหน้าเว็บ วิธีการที่จะทำให้ท่านไ้ด้เห็น
หน้าเว็บพร้อมกันทั้ง 3 หน้าเว็บ ให้ท่านคลิกขวาบนพื้นที่ว่างของ Taskbar แล้วลองเลือกที่ Cascade
windows ,Tile Windows Horizontally หรือ Tile Windows Virtically ท่านก็จะเห็นว่าแต่ละแบบ
มีการแสดงผลของหน้าจอที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

1. Cascade Windows : จะเป็นการแสดงหน้าจอให้เป็นแบบเรียงเป็นแถวต่อๆกันไปเป็นชั้นๆ ถ้าท่านได้ทำให้
การแสดงผลหน้าจอของท่านเป็นแบบนี้แล้วถ้าท่านต้องการให้กลับเป็นปกติก็ให้ท่านคลิกขวาบนที่ว่าง
ของทาสก์บาร์แล้วเลือก Undo cascade หน้าต่างของท่านก็จะกลับเป็นปกติครับ
2. Tile Windows Horizontally : จะเป็นการแสดงหน้าจอให้เรียงสำดับกันจากบนลงล่างในลักษณะแนวนอน
เป็นชั้นๆเหมือนหนังสือที่กองทับกันอยู่แต่สามารถเห็นสันของหนังสือได้
3. Tile Windows Virtically : จะเป็นการแสดงหน้าจอให้เป็นแบบตั้งตรงต่อกันจากซ้ายไปขวาเป็นแถวต่อกัน
ถ้าท่านต้องการยกเลิกการแสดงหน้าจอทั้ง 2 แบบในข้อ2และข้อ3 ให้ท่านคลิกขวาบนพื้นที่ว่างของ
ทาสก์บาร์แล้วเลือก Undo Tile หน้าจอต่างๆของท่านก็จะเป็นปกติครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น