วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2552

การเรียกดู User Account ทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องของคุณ

วิธีการนี้จะเป็นการเรียกดู User Account ทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องของคุณ ไม่ว่าจะ User Account ที่เปิดเผย
หรือซ่อนไว้ท่านสามารถทราบได้ทั้งหมดและท่านยังสามารถเปลี่ยนพาสเวิร์ดได้โดยไม่ต้องจำพาสเวิร์ดเดิมได้ด้วย

1. การเรียกดู User Account
1.1 เปิดไดอะล็อกบ็อกซ์ Run ขึ้นมา(Win+R)
1.2 พิมพ์ cmd แล้วคลิกที่ OK
1.3 เมื่อขึ้นหน้าต่าง Command ให้พิมพ์ Net user แล้ว Enter รายการของ account ทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องของท่าน
ก็จะปรากฎมาให้เห็นครับ
2. การเปลียนพาสเวิร์ด ให้ User Account
การเปลี่ยนพาสเวิร์ดในกรณีนี้เป็นการดีในกรณีที่ท่านมีการใช้งานหลายแอ็คเคาน์แล้วลืมพาสเวิร์ด เช่น พาสเวิร์ดของ
Administrator เป็นต้น เมื่อท่านเรียกดูรายการของแอคเคาน์ ตามข้อ1. แล้วให้ท่านดูรายชื่อที่ท่านต้องการเปลี่ยน
แล้วเริ่มกันเลย
2.1 เมื่อท่านอยู่ในหน้าต่างของ Command ให้ท่านพิมพ์ net user ชื่อแอ็คเคานต์ ตามด้วยเครื่องหมาย * แล้วกด
Enter ตัวอย่างนะครับ net user anat *
2.2 ถ้าชื่อมีวรรค ก็ให้ใส่เครื่องหมาย "........" (เครื่องหมายคำพูด)ตรงชื่อของแอ็คเคานต์ด้วย เช่น "anat admin"
จากนั้นระบบจะถามให้เปลี่ยนรหัสผ่าน ท่านสามารถพิมพ์รหัสใหม่แล้วยืนยันรหัสใหม่ได้เลย โดยไม่ต้องใส่รหัสเดิม
ถ้าท่านได้รับการแจ้งว่า เรียบร้อย แสดงว่าการเปลี่ยนรหัสนั้นเรียบร้อยแล้วครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น