วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2552

การลบไฟล์ใน Prefetch

การลบไฟล์ใน Prefetch ก็เ็ป็นส่วนหนึ่งที่ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องสนใจดูแล ไฟล์ Prefetch เป็นเทคนิค
ให้ที่มีอยู่ใน Windows XP เพื่อช่วยให้การทำงานของวินโดวส์มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่พอนานขึ้้นที่ท่านใช้งานทุกวัน
ไดเรกทอรี่ Prefetch ก็จะโตขึ้นเรื่อยๆ จนเต็มไปด้วยขยะและลิ้งค์ที่หมดอายุ ซึ่งทำให้การทำงานของระบบช้าลงได้
ดังนั้นท่านควรทำการลบไฟล์ขยะเหล่านั้นทิ้งไป ซึ่งควรทำเป็นประจำทุกเดือน การลบไฟล์ในไดเรกทอรี Prefetch ให้ท่าน
เข้าไปที่ C:\windows\prefetch แล้วทำการลบไฟล์ขยะเหล่านั้นแล้วให้รีสตาร์ทเครื่อง เท่านี้ท่านก็สามารถลบไฟล์ขยะได้แล้ว
แต่ข้อควรกระทำก็คือท่านควรลบแบบไม่ให้ค้างอยู่ใน Recycle bin เพราะเนื่องจากว่าถ้ายังค้างอยู่ในถังขยะ ไฟล์เหล่านั้้นก็
ยังเป็นส่วนให้ท่านต้องทำงานอย่างอืดอาดอีกหนครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น