วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2552

ปัจจัยที่มีผลต่อการเขียนแผ่นซีดีไม่ให้เกิดการสดุด

หลายท่านที่ต้องเขียนแผ่นซีดีอยู่เป็นประจำ คงเคยประสบกับการเขียนเรียบร้อยแล้วแต่พอ
มาเปิดใช้กลับมีอาการสดุดหรือขาดๆหายๆ เรามาพูดถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเขียนแผ่นซีดี
ว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้เป็นเช่นนั้น

1. ความเร็วในการเขียน ถ้าหากที่มีเครื่องเขียนซีดีที่มีความเร็วเยอะ ก็ไม่ควรใช้ให้เต็มสปีดนะครับ
การเขียนที่มีความเร็วต่ำจะทำให้ได้ข้อมูลที่ดีกว่าครับ ถ้าเขียนข้อมูลทั่วไปให้มึีความเร็ว
อยู่ที่ 10X และถ้าเป็นเพลงหรือหนังก็ควรอยู่ที่ 2X-4X ถ้าหากว่าเครื่องเขียนที่มีความแม่น
ในการเขียน มีแรมเยอะก็สามารถเพิ่มความเร็วให้มากกว่านี้ได้ครับ
2. ปิดโปรแกรมที่กินแรม โปรแกรมที่ต้องการใช้แรมเยอะไม่ควรใช้ในขณะที่ทำการเขียนแผ่นซีดี
เช่น Photoshop,Excel เป็นต้นเพราะในการเขียนแผ่นถ้ามีค่าแรมเหลือน้อยก้จะทำให้
แผ่นที่เขียนนั้นมีปัญหาไ้ด้ เนื่องด้วยการเขียนแผ่นต้องการบัฟเฟอร์รองรับข้อมูลก่อน
3. การเลือกใช้่โปรแกรมที่มีคุณภาพ การเลือกใช้แผ่นซีดีที่มีคุณในการเขียนแผ่นก็เป็นอีกปัจจัยที่ช่วย
ให้ลดปัญหาการเขียนแผ่นได้มากทีเดียวครับ
4. ข้อมุลควรอยู่ในฮาร์ดดิสก์ ถ้าข้อมูลที่ใช้ในกาเขียนแผ่นอยู่ในฮาร์ดดิสก็จะช่วยให้การเขียนแผ่นเร็ว
ขึ้นและลดปัญหาแผ่นสดุดได้ครับ
5. การตั้งาชื่อไฟล์ อย่ามองข้ามเรื่องเล็กน้อย ชื่อของไฟล์ก็มีส่วนเพราะถ้าหากท่านมีชื่อเป็นภาษาไทย
ก็ต้องตรวจสอบด้วยว่าโปรแกรมที่ใช้สามารถสนับสนุนการใช้ชื่อภาษาไทยหรือไม่ และถ้าหาก
ตั้งชื่อยาวเกินไปก็เป็นปัญหาให้โปรแกรมต้องตั้งค่ายอมรับ จะให้เป็นการดีไม่ควรเกิน 8 ตัวอักษร


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น