วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2552

การสร้าง Address bar ส่วนตัวที่ Task bar

การสร้่าง Address bar ส่วนตัวเพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งานเนื่องด้วยท่านสามารถใช้งาน
ไ้ด้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นการ Search การเปิดใช้ IE การเปิดโปรแกรม ท่านสามารถใช้งาน
แอ็ด เดรสบาร์ของท่านได้ทั้งนั้น วิธีการก็ไม่ยุ่งยากครับ

1. คลิกขวาบนพื้นที่ว่างตรง Task bar
2. เลือกที่ Toolbars > Address ก็จะปรากฎเป็นแอดเดรสที่ Taskbar
3. ถ้าท่านยังไม่เห็นแอดเดรสบาร์แต่ยังเห็นข้อความ Address ก็อันเนื่องมา่จากว่าท่านได้ล็อกทาสก์บาร์เอาไว้
ให้ท่าน ทำการปลดล็อกทาสก์บาร์โดยการคลิกขวาที่ทาสก์บาร์แล้วคลิกยกเลิกเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ
Lock the Taskbar จากนั้นให้ท่านเลื่อนตรงรอยประที่อยู่ตรงหน้า Address ออกมาท่านก็จะเห็นช่องสำหรับ
เติมข้อมูลของ Address ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น