วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2552

การเพิ่มหน่วยความจำเสมือนเพื่อเป็นการแก้ปัญหาโหลด Aplication ไม่ได้

การเพิ่มหน่วยความจำเสมือนเป็นการใช้พื้นที่ของฮาร์ดดิสก์จำนวนหนึ่งมาทำหน้าที่เป็น
หน่วยความจำหรือที่เรียกว่า Swapfile มีรายละเอียดังนี้ครับ
1. บางท่านอาจจะเคยพบข้อความเตือนบนหน้าจอว่า"Low on vitual memory" การที่มีข้อความขึ้นเตือนอย่งนี้
บอกให้รู้ว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้หน่วยความจำของระบบ(RAM)จนหมด แต่ยังไม่เพียงพอกับโปรแกรมที่ท่าน
กำลังทำการใช้งานอยู่ ระบบจึงต้องใช้พื้นที่บนฮาร์ดดิสก์จำนวนหนึ่งมาทำหน้าที่เป็น"หน่วยความจำเสมือน"
(Swapfile)
กรณีเช่นนี้เกิดจากการที่ท่านได้ทำการเปิดใช้โปรแกรมที่มีขนาดใหญ่มากๆ เช่น Photoshop
2. ขั้นตอนการเพิ่มขนาดของ หน่วยความจำเสมือน มีขั้นตอนดังนี้ครับ
2.1 ให้ทำการคลิกขวาที่ My Computer > Properties
2.2 เลือกแท็บ Advance แล้วให้คลิกปุ่ม Setting ในกรอบของ Performance
2.3 คลิกแท็บ Advance จากนั้นให้ดูที่ Virtual memory แล้วคลิกที่ปุ่ม Change
2.4 ในกรอบของ Paging file size for selcted drive ให้คลิกเลือก radiobutton เป็น System
managed size แล้วคลิก OK. ก็เป็นการเพิ่มหน่วยความจำเสมือนได้แล้ว
3. ถ้าหากท่านทำตามขั้นตอนที่ผ่านมาทั้งหมดแล้วยังมีข้อความเตือนเหมือนข้อที่ 1. อีกก็ขอแนะนำให้ท่าน
ทำการเพิ่มหน่วยความจำ (RAM) ขึ้นอีกเป็น 512 MB จะเป็นการดีที่สุด นอกจากจะทำให้ระบบให้
ใช้ Swapfile น้อยที่สุดแล้วยังช่วยให้เปิดโปรแกรมได้ง่ายขึ้น และเป็นการเพิ่มความเร็วของระบบอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น