วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2552

การเพิ่ม effect ให้เมาส์ของท่าน

ท่านสามารถเพิ่มลูกเล่นให้กับเมาส์ของท่านได้ เพียงท่านเข้าไปที่ Cotrol panel จากนั้นเลือกที่ Mouse
เลือกที่แท็บ Pointer Option ท่านสามารถเล์อกลูกเล่่นต่างๆให้กับเมาส์ของท่านได้โดยคลิกเครื่องหมายถูก
หน้าข้อความที่ต้องการ เมาส์ของท่านก็จะแสดงให้เห็นทันที

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น