วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2552

กำหนด Option ให้กับ Sharing ใน Windows xp

โดยปกติแล้ววินส์เอ็กซ์พีจะทำหนดการแชร์ไฟล์ให้เป็นแบบง่ายๆโดยไม่ต้องไปกำหนดอะไรให้มาก
แต่ก็ทำใ้ห้มีข้อเสียในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลในไฟล์ของท่าน แต่ท่านสามารถแก้ไขให้ทำการ
กำหนดค่าความปลอดภัยให้ขอ้มูลของท่านได้ เช่น กำหนดให้เฉพาะบุคคลสามารถให้ไฟล์นี้ได้เป็นต้น
ขั้นตอนการทำมีดังนี้ครับ
1. ให้เปิดหน้าต่าง Windows Explorrer ขึ้ันมาครับ ถ้า่ท่านไม่ทราบว่าจะเปิดที่ไหนก็ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ My Computer
2. คลิกที่เมนู Tools > Options
3. คลิกที่แทบ View แล้วให้คลิกยกเลิกเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ Use simple file sharing(Recommended)
หลังจากนั้นให้คลิกที่ OK ครั้งต่อไปที่ท่านได้ทำการกำนด Sharing ก็จะมีออปชั่นมาให้ท่านกำหนดรายละเอียด
ให้กับข้อมูลของท่านได้ (ทิปส์นี้่ไม่สามารถใช้ได้กับ Winxp รุ่น HomeEdition)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น