วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2552

วิธีทำโปรแกรมติดตั้ง หรือ เปิดโปรแกรม ด้วย VBmsgBox

ผมค้นคิดวิธีนี้อยู่หลายวันจึงจะสำเร็จ" ..ต้องบอกท่านทั้งหลายก่อนว่า ใครที่คิดจะนำ VBScript ไปประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่างๆ ต้องเข้ามาอ่านบทความนี้บ่อยๆ ..ผมจะนำทิปเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับ VBScript มาลงให้เรื่อยๆ..
--------------------------------------------------------------------------------------
รูปแบบของ VBmsgBox ..แบบมีเงื่อนไข
----------------------------------------------------

Intro = MsgBox ("prompt" , buttons+question , "title")

----------------------------------------------------
:คำอธิบาย:
------------
Intro หมายถึง ชื่อที่ต้องระบุไว้เพื่อสร้างหรือกำหนดเงื่อนไข(จริงๆแล้วใช้ชื่ออื่นก็ได้ ..แต่อย่าให้ตรงกับชื่อของสคริปก็แล้วกัน)..ถ้าไม่ใส่ จะเกิด Error (เขียนสคริปผิดพลาด)
-------------------------------------------------------------------------------
MsgBox หมายถึง ทำให้เกิดรูปร่างหน้าต่าง MsgBox ขึ้นมา ..ถ้าไม่ใส่ จะเกิด Error
-------------------------------------------------------------------------------
= หมายถึง เครื่องหมาย เท่ากับ ต้องใส่คั่นไว้ ..ถ้าไม่ใส่ จะเกิด Error
-------------------------------------------------------------------------------
( ) หมายถึง วงเล็บเปิดและวงเล็บปิด ..ต้องใส่ครอบไว้ให้ถูกต้อง ..ถ้าใส่ผิดที่ หรือไม่ใส่ จะเกิด Error
-------------------------------------------------------------------------------
" " หมายถึง เครื่องหมาย ที่ใช้ระบุคำ ที่เป็น คำพูด ..ต้องใส่ประกบคำไว้ให้ถูกต้อง ..ถ้าใส่ผิดที่ หรือไม่ใส่ จะเกิด Error
-------------------------------------------------------------------------------
, หมายถึง เครื่องหมาย ลูกน้ำ ใส่คั่นคำไว้ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ..ถ้าใส่ผิดตำแหน่ง จะเกิด Error
-------------------------------------------------------------------------------
prompt หมายถึง พื้นที่ว่างในหน้าต่าง MsgBox ..สำหรับกำหนดให้เกิด ปุ่ม , เครื่องหมาย , ข้อความ
-------------------------------------------------------------------------------
buttons+question หมายถึง ปุ่มและรูปเครื่องหมายคำถามต่าง ที่ต้องการระบุขึ้นมา เช่นปุ่มตอบ Yes,No,Ok,Cancel ..รูปเครื่องหมาย เช่น ?,! เป็นต้น
-------------------------------------------------------------------------------
title หมายถึง ข้อความที่กำหนดขึ้นเป็นหัวข้อเรื่อง ..แสดงอยู่บนไตเติ้ลบาร์ ด้าบนของหน้าต่าง
-------------------------------------------------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น